UN Women Nederland is een onafhankelijke stichting onder Nederlands recht die tot doel heeft om het werk van UN Women wereldwijd te ondersteunen door middel van fondsenwerving en campagnes en door vrouwenrechten en gendergelijkheid in eigen land te bevorderen. Meer informatie over het bestuur en managementteam: unwomen.nl/over_ons